Online Marketing Manager

We are looking for a creative colleague who has experience in marketing and who will help us to build our company’s brand. We are a software company, Productoo s.r.o., digitizing the manufacturing process, and therefore we are looking for a colleague interested in IT technologies. This position is newly created so we need someone to set everything up from the ground. It’s not about any borders that we will only want you to maintain. With us, you have the chance to build everything your way. We never miss new trends and insights on how to improve something, all in cooperation with our graphic designer.

What you will do:

 • management of all online marketing activities leading to long-term building of the company’s brand
 • market monitoring, searching for new solutions for company promotion
 • creation and management of content for social networks and the company website
 • processing of marketing analysis
 • cooperation on the creation of marketing material for our customers

What you need:

 • high school education
 • experience in a similar position
 • experience with social media and communication
 • interest in IT technologies
 • perfect knowledge of the Czech language
 • knowledge of English at least at B1 level (mainly written English)
 • creativity, precision, independence

What we offer:

 • 5 weeks of vacation + 3 sick days
 • flexible working hours (possibility of regular home office)
 • annual bonus, performance bonus
 • annual contribution of CZK 10,000 for services in the field of health, culture, sports, recreation and education
 • computer (MacOs or Windows) and other equipment necessary for the performance of work
 • discounted employee tariffs
 • contract for an indefinite period after half a year
 • relaxation and game room available to everyone during working hours for the necessary rest

If the offer interests you, send us your CV to marketa.skypalova@productoo.com or call +420 776 771 076. You can also visit us on Facebook and Instagram Productoo CZ/Productoo Global.


Hledáme kreativního jedince, který má zkušenosti s marketingem a pomůže nám dlouhodobě budovat značku naší firmy. Jsme softwarová společnost Productoo s. r. o. zabývající se digitalizací výroby, a proto hledáme kolegu s kladným vztahem k IT technologiím. Jedná se o nově vytvořenou pozici, takže potřebujeme někoho, kdo vše nastaví od základu. Nejedná se tedy o žádné zajeté koleje, které po tobě budeme chtít pouze udržovat. U nás máš šanci vše vybudovat podle svého. Nikdy nepohrdneme novými trendy a postřehy, jak něco zlepšit, a to vše ve spolupráci s naším dlouholetým grafikem.

Co budeš v práci dělat:

 • vedení všech online marketingových aktivit vedoucí k dlouhodobému budování značky společnosti
 • monitoring trhu, hledání nových řešení pro propagaci společnosti
 • tvorba a správa obsahu pro sociální sítě a firemní web
 • zpracování marketingové analýzy
 • spolupráce na tvorbě marketing. materiálu pro naše zákazníky

Co k tomu potřebuješ:

 • středoškolské vzdělání
 • zkušenosti v oboru na obdobné pozici
 • zkušenosti se sociálními médii a komunikací
 • kladný vztah k informačním technologiím
 • dokonalá znalost českého jazyka
 • znalost angličtiny minimálně na úrovni B1 (především písemný projev)
 • kreativita, preciznost, samostatnost

Co nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené + 3 dny sick days
 • flexibilní pracovní doba (možnost pravidelného home office)
 • roční prémie, výkonnostní prémie
 • roční příspěvek 10 000 Kč na služby z oblasti zdraví, kultury, sportu, rekreace a vzdělávání
 • firemní MacBook a ostatní vybavení nezbytné k výkonu práce
 • zvýhodněné zaměstnanecké tarify
 • smlouva na dobu neurčitou po půl roce
 • relaxační a herní místnost pro všechny k dispozici během pracovní doby na potřebný oddech

V případě, že tě nabídka zaujme, pošli nám svůj životopis na marketa.skypalova@productoo.com nebo volej na 776 771 076. Můžeš nás také navštívit na na Facebooku a Instagramu Productoo CZ/Productoo Global.