ERP Key User Junior

Are you interested in IT technology and want to participate in the implementation of the 4th industrial revolution? Are you a communicative person with business spirit and good English? In our software company Productoo s.r.o., we are looking for new consultants, analysts and solution seekers who are eager to improve our own product for the digitization of the manufacturing process. It is possible to work as a main employee or as a self-employed person with the option of using a home office according to your own needs. Everything is by mutual agreement.

What you will do:

 • analysis, design and implementation of our software
 • mapping of the customer’s manufacturing processes
 • optimization of functions and processes
 • creation of functional specifications
 • daily communication with customers all over the world
 • the job is also suitable for students and graduates

What you need:

 • English language at such a level that you can easily manage daily communication with customers
 • basic knowledge of IT technologies and processes
 • basic knowledge of the manufacturing environment
 • car driving license
 • willingness to occasionally travel around the Czech Republic and abroad

What we offer:

 • 5 weeks of vacation + 3 sick days
 • flexible working hours (possibility of regular home office)
 • annual bonus, performance bonus
 • annual contribution of CZK 10,000 for services in the field of health, culture, sports, recreation and education
 • computer (MacOs or Windows) and other equipment necessary for the performance of work
 • discounted employee tariffs
 • contract for an indefinite period after half a year
 • relaxation and game room available to everyone during working hours for the necessary rest

If the offer interests you, send us your CV to marketa.skypalova@productoo.com or call +420 776 771 076. You can also visit us on Facebook and Instagram Productoo CZ/Productoo Global.


Baví tě IT technologie a chceš se podílet na zavádění 4. průmyslové revoluce? Patříš mezi komunikativní jedince s obchodním duchem a dobrou angličtinou? V naší softwarové společnosti Productoo s. r. o. hledáme nové konzultanty, analytiky a hledače řešení, kteří mají chuť zlepšovat náš vlastní produkt pro digitalizaci výroby. Je možné pracovat na hlavní pracovní poměr nebo jako OSVČ s volbou využívání homeoffice dle vlastní potřeby. Vše je na vzájemné domluvě.

Co budeš v práci dělat:

 • analýza, návrh a implementace našeho softwaru
 • mapování výrobních procesů zákazníka
 • optimalizace funkcí a procesů
 • tvorba funkčních specifikací
 • denní komunikace se zákazníky po celém světě
 • práce je vhodná i pro studenty a absolventy

Co k tomu potřebuješ:

 • anglický jazyk na takové úrovni, abys bez problému zvládal denní komunikaci se zákazníky
 • základní znalost IT technologií a procesů
 • základní znalost výrobního prostředí
 • řidičský průkaz sk. B
 • ochota příležitostně cestovat po ČR i do zahraničí

Co nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené + 3 dny sick days
 • flexibilní pracovní doba (možnost pravidelného home office)
 • roční prémie, výkonnostní prémie
 • roční příspěvek 10 000 Kč na služby z oblasti zdraví, kultury, sportu, rekreace a vzdělávání
 • firemní MacBook a ostatní vybavení nezbytné k výkonu práce
 • zvýhodněné zaměstnanecké tarify
 • smlouva na dobu neurčitou po půl roce
 • relaxační a herní místnost pro všechny, kteří si potřebují během práce odpočinout a načerpat nové síly

V případě, že tě nabídka zaujme, pošli nám svůj životopis na marketa.skypalova@productoo.com nebo volej na 776 771 076. Můžeš nás také navštívit na na Facebooku a Instagramu Productoo CZ/Productoo Global.